Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 15.03.2007 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 15.03.2007. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Kontrollkomite den 15.03.2007. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0006/07 BESTILLING - FORVALTNINGSREVISJON ETISKE RETNINGSLINJER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0007/07 Bruk av GAT-turnus i Trondheim kommune Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0008/07 Sosiale tjenester i Trondheim kommune Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0009/07 Sosiale lån Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0010/07 Plan for selskapskontroll Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart