Kontrollkomite

Møtested: Dora - møterom 4.etg.
Tidspunkt: 03.05.2010 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 03.05.2010. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Kontrollkomite den 03.05.2010. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0007/10 ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG REVISJONSBERETNING FOR STAVNE ARBEID OG KOMPETANSE KF 2009 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0008/10 ÅRSREGNSKAP, ÅRSMELDING OG REVISJONSBERETNING 2009 FOR TRONDHEIM PARKERING KF Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0009/10 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR KONTROLLKOMITEEN 2009 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0010/10 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON 2009 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0011/10 KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart