Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 12.04.2010 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kontrollkomite den 12.04.2010. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 12.04.2010. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0004/10 REGNSKAPSREVISJON - INTERNKONTROLL PÅ ENHETER DELRAPPORT 1: INNKJØPSOMRÅDET Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0005/10 REGNSKAPSREVISJON - INTERNKONTROLL PÅ ENHETER DELRAPPORT 2: LØNNSOMRÅDET Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0006/10 REGNSKAPSREVISJON - INTERNKONTROLL PÅ ENHETER DELRAPPORT 3: INNTEKTSOMRÅDET Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart