Kontrollkomite

Møtested: Leangen Kurssenter
Tidspunkt: 06.05.2009 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 06.05.2009. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Kontrollkomite den 06.05.2009. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0013/09 KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0014/09 ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR TRONDHEIM PARKERING KF 2008 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0015/09 ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR STAVNE GÅRD KF 2008 Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0016/09 ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR KONTROLLKOMITEEN 2008 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0017/09 ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON 2008 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0018/09 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MILJØLEDELSE I TRONDHEIM KOMMUNE. KONTROLL AV KOMMUNENS MILJØSTYRING I 2008 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)